جاخالی هایی هست توی زندگی هر آدمی که هیچ وقت با هیچی پر نمیشه.

اینا همون سه نقطه های همیشگی هستند 


+ نوشته شده در ساعت توسط |


دنیا خیلی کوچیک تر از دروغ های بزرگ ما آدمهاست 


+ نوشته شده در ساعت توسط |


تو

سالها پیش در یک روز قشنگ بهاری 

به دنیا آمدی

تا امروز 

من 

خوش بخت ترین زن دنیا باشم 

+ نوشته شده در ساعت توسط |